ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ด้วยเทศบาลตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหรำ - เกาะสัก หมู่ที่่ 4 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างช้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หรือพื้นที่่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,... (ดู : 3)

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
แนะนำบุคลากร
 • วัชระภัค ศรีแป้น
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • หนูแก้ว ดวงมณี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • บุญเสริม หนูสุวรรณ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นายไพฑูล ผอมสวัสดิ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นางสุธาสินี ขุนชิต
  ปลัดเทศบาล