ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

      ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์พัทลุง ได้ร่วมกันเร่งขุดสระน้ำในหมู่บ้านหลังจากฝนเริ่มตกมา เพื่อสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน        วันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อ... (ดู : 8)

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
แนะนำบุคลากร
 • อำพัน ศรีแป้น
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • หนูแก้ว ดวงมณี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • บุญเสริม หนูสุวรรณ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นายไพฑูล ผอมสวัสดิ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นางสุธาสินี ขุนชิต
  ปลัดเทศบาล